Bábková Žilina

22.05.2019 - 23.05.2019 / 13:00 - 14:00

V rámci festivalu Bábková Žilina 2019 budú prebiehať komentované prehliadky expozície Bábky v podkroví netradičnou formou. Sprevádzať Vás budú priamo členovia Bábkového divadla Žilina.

Prehliadky: 

22.5. 2019 od 13:00 – 14:00

23.5.2019 od 13:00 – 14:00

Prezentácia monografie o J. Mokošovi a Esejí o bábkovom divadle.

Prezentácia:

22.5. 2019 o 13:00

Jozef Mokoš

V rokoch 1958 – 1962 študoval bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla na Akadémii umení v Prahe. Po ukončení štúdií nastúpil do Krajského Bábkového divadla v Banskej Bystrici, v ktorom pracoval od roku 1962 do roku 1980 na rôznych pozíciách: herec, dramaturg, umelecký šéf a posledné tri roky ako riaditeľ divadla. Počas svojho pôsobenia iniciuje vznik kvalitných bábkových hier pre deti a zavádza princíp hry, hravosti, tvorivosti, jeho vplyvom sa zásadne mení vzťah divadelníkov a divadelníčok k detskému divákovi. Intenzívne svojou prácou prispieva k ,,zdivadelneniu” bábkového divadla a jeho zrovnoprávneniu s ostatnými divadelnými žánrami. Po odchode do Bratislavy sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény a umeleckým šéfom Štátneho bábkového divadla v Bratislave. V roku 1992 sa habilitoval na docenta Vysokej školy múzických umení, kde pôsobí doteraz.
Okrem dramaturgickej a dramatickej tvorivosti v KDB, vydal aj niekoľko básnických zbierok. V roku 1962 debutoval básnickou zbierkou Praskanie krvi (2. vydanie, rozšírené o skladbu Pribúdanie kruhov vyšlo v roku 1983), neskôr vydáva zbierky Jesenné litánie (1969) a Štyri ročné obdobia (2002). Z tvorby pre deti a mládež: Hry ako hry alebo Zahrajte sa s nami (1982), Vkladaná knižka rozprávok a básničiek (2000), Vysielanie pre deti (2002).

 

Vstupné zadarmo.