Stála expozícia: Bábky v podkroví

V podkroví Rosenfeldovho paláca sa otvára tajomný svet bábok v podobe stálej expozície. Expozícia vás prevedie históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Malí i veľkí zažijú skutočný divadelný svet. Kráčajte po chodníku plnom histórie, stretnite rôzne typy bábok, ocitnite sa za oponou či v tieňovom divadle, odfoťte sa ako Pipi, zahrajte sa na dramatika alebo s drakom a staňte sa tak naozajstným bábkarom.

Bábkové divadlo má na Slovensku dlhú a bohatú históriu. V minulosti sa s ním ľud stretával v rodinnom obradosloví (pri narodeninách, svadbách, pohreboch), vo výročnom zvykosloví (pochôdzky s betlehemom, fašiangové pochôdzky, nosenie Moreny, priadky), v samotných bábkových hrách, v rodinných bábkových divadlách či na jarmokoch. V ľudovom prostredí pôsobili najmä kočovní bábkari. Prvým slovenským bábkarom bol Ján Stražan (1856 – 1939). Jeho divadlo známe ako Stražanovo alebo tiež ako Veľké Gašparkovo divadlo sa stalo obľúbeným na celom Slovensku.

 

VYKROČTE PO NÁUČNOM CHODNÍKU

Chodník mapuje históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Bábkové divadlo Žilina vzniklo 1. septembra 1950, založila ho skupina nadšených ochotníkov na čele s výnimočným žilinským bábkarom Teodorom Zvarom. Názov Bábkové divadlo Žilina nesie od 1. apríla 1961. Do tejto chvíle pripravilo viac ako 240 premiér, odohralo vyše 13 400 predstavení, pre viac ako 3 milióny divákov, vo vyše 37 krajinách na 4 kontinentoch sveta.

 

VÝSKUŠAJTE SI, AKO SA VODIA BÁBKY

Medzi základné typy bábok patrí marioneta, maňuška a javajka. Marioneta je technicky najnáročnejšia bábka. Je naviazaná na nitiach a vodená zhora. Maňuška je prstová bábka, ktorá patrí k bábkam vodeným zospodu. Pochádza z ľudovej jarmočnej komédie. Javajka je spodová bábka, vodená na tyči. Bábkoherec pohybuje jednou rukou hlavou bábky, zatiaľ čo druhou ovláda dvomi
čempuritami (vodiace drôty) gestikuláciu rúk.

ČO TAK SI ZAHRAŤ TIEŇOVÉ DIVADLO?

Tento divadelný druh pochádza až z Orientu. Bábky sú plošné postavy – siluety, ktoré divák vníma ako čierny tieň. Sú vodené iluzívne zozadu. Vodiči ich pritláčajú na plátno, ktoré je šikmo zhora osvietené rozptýleným svetlom. Pre diváka sa bábka stáva viditeľná až v okamihu, keď je pritlačená na plátno.

ČIERNE DIVADLO

Medzi najslávnejšie inscenácie Bábkového divadla Žilina patrí inscenácia hry Ivana Pilného Revue Ferri a Tonny (1972), ktorá dlhé roky reprezentovala divadlo v blízkych i atraktívne „vzdialených“ krajinách sveta. Dosiahla najväčší počet repríz – neuveriteľných 873.

Zažite čierne divadlo na vlastné oči!

 

NECH SA PÁČI, RÁČTE VSTÚPIŤ!