Cestovateľská prednáška: Krajina hobitov, hôr aj oceánu

17.12.2019 / 17:00

Témou decembrovej cestovateľskej prednášky je výber z cestovateľských zážitkov, pracovných skúsenosti a kultúrnych príhod po roku strávenom na Novom Zélande v rámci víz Working Holiday. Súčasťou prednášky sú základne informácie a rady na získanie víz a zopár osobných odporúčaní súvisiacich s návštevou tejto krajiny.
Veľa zážitkov a skúseností nám odprezentuje cestovateľka Alena Záborská.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Po naplnení kapacity bude sála uzatvorená, ďakujeme za pochopenie.

Vstupné zadarmo.

Foto: Marek Jančúch