Cinekoncert: Saxophone Syncopators

20.03.2019 / 19:00

SAXOPHONE SYNCOPATORS je unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú interpretáciu hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny.
Aranžmány týchto skladieb pochádzajú z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najvačší vývoj, a stal sa veľkou inšpiráciou pre interprétov aj pre hudobných skladateľov. Saxophone Syncopators hrajú najstarší ragtime a hot jazz z rokov 1912 – 1920 v originálnych úpravách pre saxofónové kvarteto po vzore saxofónových ansámblov, ktoré v týchto časoch existovali, ako napr.Six Brown Brothers, Columbia Saxophone Sextette, The Missouri Entertainers, Joe Thomas Saxotette, Hollis Saxophone Quintet.. Na dosiahnutie čo najvernejšieho a najautentickejšieho zvuku používajú Saxophone Syncopators originálne dobové nástroje z 20tych rokov minulého storočia. Okrem toho sa členovia Saxophone Syncopators venujú aj interpretácii skladieb tzv. vážnej hudby, ktoré v tomto období pre toto obsadenie boli skomponované.

Na koncerte odznejú diela vážnej hudby obdobia klasicizmu a romantizmu a hravé skladby hudobného žánru ragtime zo začiatku minulého storočia.
V druhej časti bude premietaná nemá groteska Charlieho Chaplina so živým sprievodom saxofónového kvarteta – presne tak, ako sa premietal tento film pred 100 rokmi.

Obsadenie Saxophone Syncopators:
Pavol Hoďa – soprán/alt/c-melody saxofón
Frederika Vavrovičová – alt saxofón
Ján Gašpárek – tenor saxofón
Ladislav Fanzowitz – barytón saxofón, aranžmány

Pavol Hoďa ukončil v roku 1998 štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, počas štúdia vyhral 2 krát 1.miesto na súťaži slovenských konzervatórií. Pôsobil ako člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, spolupracoval s orchestrami B Side Band Brno, Ondrej Havelka a jeho Melody Makers, Dixielendový band Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big Band, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenská filharmónia, Košická filharmónia, Karlovarský symfonický orchester, Adolf Sax Quartet USA.V súčasnosti pôsobí ako člen orchestra Bratislava Hot Serenaders, Fats Jazz Band a v kvartete Saxophone Syncopators

Frederika Babuliaková ukončila štúdium na Konzervatóriu v Bratislave v roku 2014 s titulom „Najlepší absolvent roka“. V súčasnosti študuje v saxofónovej triede Alexandra Stepanova na Akadémii umení v Baskej Bystrici. V roku 2014 získala 1. miesto na súťaži slovenských konzervatórií v Banskej Bystrici.V roku 2014 účinkovala na prestížnom stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných interpretačných kurzov v Ostrave v hre na saxofóne, kde pôsobia lektori Philippe Porteojie a Pawel Gusnar.
Okrem ďalších sólových a komorných aktivít pôsobí v saxofónovom kvartete Saxophone Syncopators, v ktorom hrá na barytón saxofóne.

Ján Gašpárek v roku 2000 ukončil štúdium na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiách okračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2005 ukončil svoje magisterské štúdium. V rokoch 2003 a 2004 účasť na medzinárodných interpretačných kurzoch v Maďarsku Ráckeve Music Castle Festival u lektorov Jože Kotar, Kohán István a Dittrich Tibor. Okrem pedagogickej činnosti a ďalších sólových a komorných aktivít pôsobí aj ako člen saxofónového kvarteta Saxophone Syncopators, v ktorom hrá na alt saxofóne.

Ladislav Fanzowitz ukončil štúdium hry a klavíri na konzervatóriu v Bratislave s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktoradské štúdium ukončil v roku 2010.
V roku 2011 Ladislav Fanzowitz zhmotnil svoju lásku k starému džezu tým, že založil a umelecky vedie jazzový orchester Fats Jazz Band, ktorý hrá swingovú hudbu 30-tych až 40-tych rokov minulého storočia. V roku 2014 Ladislav Fančovič založil saxofónove kvarteto Saxophone Syncopators, ktoré sa venuje autentickej interpretácii štýlu ragtime po vzore ansámblov zo začiatku 20.storočia.
Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Foto: Marek Jančúch