Čecháčci a Čoboláci (Pavol Seriš a Filip Teller)

24.10.2018 o 19:00

Pavol Seriš sa predstavil v Rosenfeldovom paláci s monodrámou „Pri kase“ a Filip Teller odohral u nás monodrámu „Cigánsky boxer“.
Tento raz prichádzajú na scénu obidvaja v spoločnom vystúpení o Slovákoch a Čechoch pod názvom „Čecháčci a Čoboláci“

Kreácia “Čecháčci a Čoboláci” je spoločným dielom P. Seriša a F. Tellera, ktorí spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU. Inscenácia je na pomedzí stand-up comedy a divadla a využíva charakteristické prvky oboch protagonistov: slovnú i pohybovú komiku, tanec, spev či improvizáciu. Autobiografické výpovede sa tu stretávajú s etudami, ktoré rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.

Scenár a hrajú: Pavol Seriš, Filip Teller
Scénografia: Lucie Sedláčková
Dramaturgická spolupráca: Patrik Boušek, Matěj Randár

 

Foto: Marek Jančúch