Ľupčianske netradičné divadlo / Obvoďák

12.03.2019 / 19:00

Monodráma z lekárskeho prostredia.
Obvodný lekár prichádza na obhliadku mŕtveho muža, ktorým je zhodou okolností jeho bývalý spolužiak a kolega – kardiológ. Počas rutinných úkonov rekapituluje nielen život zosnulého, ale aj svoj. Prostredníctvom spletenca súkromných i pracovných osudov dvoch charakterovo rozdielnych mužov sa dozvedáme o bizarnostiach lekárskej praxe. Celý život ho sprevádzali úspechy kardiológa – profesionálne na operačnej sále a osobné – vzťahy so ženami. Vďaka profesnej hierarchii v slovenskom zdravotníctve sa sok Boris javí ako ten hodnotnejší a obdivovanejší. Ale nevyhnutnosť každodennej mravenčej , na prvý pohľad nie tak dôležitej práce sa ukáže, keď bez jej vykonania nemôže byť človek ani pochovaný.

Autor, scenár, réžia: Jaroslav a Jakub Janíček
Hrajú: Jaroslav Janíček / Jakub Janíček /Jozef Mišák / Miro Plachý
Hudba: Druppi Serreno e, Raggio Di Luna (Moon Ray) Comanchero
Scéna, kostýmy: Lunetrdlo
Svetlo, zvuk: Barbora Janíčková

Ľupčianske netradičné divadlo pôsobí na ochotníckej scéne už 20 rokov. Inscenuje výlučne vlastné texty, prevažne humorného charakteru, ktoré prezentuje na početných súťažiach, prehliadkach i festivaloch, aj len tak po blízkom i vzdialenejšom okolí.

 

Foto: Marek Jančúch