EDUPOINT: Párty – škola? – Participácia detí v skutočnom živote školy

03.12.2019 / 09:30 - 15:30

Ďalšia tvorivá dielňa Edupoint na tému, čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo
možné zapájať deti do rozhodovacích procesov na škole.
Cieľom programu Otvorené školy je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu
k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských
rád. „Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im
túto možnosť ponúkne.“ Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ a programu
EXIT.

LEKTORKY: Zuzana Čačová, Erika Szabóová

Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.