Florilegium Musicum Žilina / Festival starej hudby

25.03.2022 - 26.03.2022

Prvý ročník nového hudobného festivalu v spolupráci medzi Novou synagógou, Rosenfeldovym palácom a umeleckým vedúcim Ensemble Thesaurus Musicum – Michalom Hottmarom.

Festival prináša do Žiliny predovšetkým hudbu, ktorá je súčasťou našich hudobno-historických zbierok a čaká na znovuobjavenie – hudbu stredoveku, renesancie a raného baroka. Florilegium Musicum Žilina chce kultivovať tradíciu koncertov historickej hudby s cieľom nachádzať a následne uvádzať unikátne hudobné diela skladateľov nášho územia v kontexte s hudobnými dielami európskych skladateľov.

Informácie k programu:

25. 3. o 19:00, Nová synagóga
Koncert gregoriánskych chorálov a žalmov
účinkuje: Schola Minor (SK)
v zložení:
Hilda Gulyás / spev
Tomáš Šelc / spev
Mária Páleníková / spev
Júlia Urdová / spev
Sylvia Urdová / spev a dirigovanie

Umelci o programe:
“Gregoriánsky chorál spred 10. storočia, z raného i neskoršieho stredoveku, ale aj z novoveku (v súčasnosti na území Slovenska zachovaný v notovaných knihách). V programe odznejú taktiež chorály s textovou zložkou čerpajúcou z Biblickej knihy žalmov – ide o literárny prameň, ktorý tvoril dôležitú zložku židovskej synagogálnej praxe.”

25. 3. o 20:15, Rosenfeldov palác
Koncert “Vox humana” (stredoveké a renesančné piesne k tancu, k modlitbe a k láske)
účinkuje: L. A. N. Consort (HU)
v zložení:
Nóra Király / spev, stredoveká harfa
Csaba Nagy / lutna
Sándor Szászvárosi / viola da gamba

Umelci o programe:
“400 rokov vývoja hudby skoncentrovaných do jedného programu. Návrat k tomu ako ľudia cítili, ako milovali pred mnohými storočiami, ako zmýšľali o živote a smrti a o večnosti. Aj keď nás od stredovekého alebo renesančného človeka delí taký dlhý čas, vo svojej podstate zostávame rovnakí. Pod pláštikom krásnych melódií dúfame, že odkryjeme naše vlastné myšlienky a emócie vo forme krásy a jemnosti.”

26. 3. o 19:00, Rosenfeldov palác
Koncert “Villanelle di Luca Marenzio” (z Levočskej zbierky hudobnín, 16. – 17. stor.)
účinkuje: Ensemble Thesaurus Musicum (SK)
v zložení:
Stanislava Maggioni / soprán
Anna Kňažíková / alt
Peter Cyprich / bas
Agnesa Ferienčíková / čembalo
Alexander Botoš / violončelo
Michal Hottmar / theorba

Umelci o programe:
“Koncert oživuje dielo talianskeho renesančného velikána európskeho rozmeru, ktorého hudba sa nachádza v slovenských ako aj zahraničných hudobných zbierkových fondoch. Na Slovensku skladby nachádzame ako súčasť Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín zo 16. – 17. storočia. Ide o unikátny projekt, nakoľko Marenziove villanely z Levočskej zbierky hudobnín ešte neboli interpretované v podobe, v ktorej sa zachovali v Levoči. Okrem Marenziových skladieb zaznejú aj diela jeho súčasníkov ako Girolamo Frescobaldi či Claudio Monteverdi a i. Ensemble Thesaurus Musicum interpretuje túto unikátnu dobovú hudbu na kópiách historických nástrojov a uvádza svetovú premiéru súborného diela.”

Vstup je na všetky koncerty prvého ročníka festivalu voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Rosenfeldov palác / Marek Jančúch