30. výročie 89´

14.11.2019 / 17:00

Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe, Bratislave ale aj Žiline.

Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva.

Na novembrovej diskusii Genius Loci privítame hostí, ktorí boli priamo, či nepriamo súčasťou diania práve v umeleckom svete, svete, ktorý ako prvý vnímal neslobodu a potrebu vyjadriť sa.

Hosťami moderovanej diskusie sú: výtvarník Palo Choma, režisér Nikita Slovák a fotograf Milan Veliký.
Zo zdravotných dôvodov sa diskusie nebude môcť zúčastniť režisér Nikita Slovák, do debaty však prijal pozvanie Ľubomír Morbacher, člen občianskeho združenia Living Memory, ktoré sa dlhodobo zaoberá fungovaním totalitných režimov a pripomína spoločnosti, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstupné zadarmo.

Záznam z diskusie:

Foto: Marek Jančúch