Atletika v Žiline

21.09.2017 o 17:00

Po letnej prestávke pokračuje cyklus diskusií o fenoménoch Žiliny – GENIUS LOCI .

Pozvanie prijali Naďa Česalová, Juraj Straka a František Volcer.
Moderátorom diskusie bude Michal Jurecký.

Naďa Česalová – jej športové začiatky boli v Sokole, neskôr v atletickom oddiele Baníka Ostrava. Počas aktívnej činnosti ako dorastenka na Majstrovstvách Československa v cezpoľnom behu v roku 1952 obsadila druhé miesto a získala striebornú medailu. Po vydaji v roku 1953 zanechala aktívnu činnosť a presťahovala sa za manželom do Žiliny. Tu začala učiť telesnú výchovu a prírodopis na ZŠ Hliny V a zároveň trénovala atletiku v športových triedach a v atletickom oddiele v Žiline.

Juraj Straka – známy športový funkcionár, bývalý šéf Telovýchovnej jednoty ZVL Žilina, ktorá zastrešovala viacero oddielov. Medzi inými úspechmi na dorasteneckých Majstrovstvách Slovenska v behu na 90m cez prekážky skončil na treťom mieste, v súčasnosti pripravuje knihu “Atletika v Žiline 1921 – 2016“.

František Volcer – tréner, pedagóg, veľký atletický talent, ktorý bol medzi prvými trojskokanmi na Slovensku, ktorí skočili 16 metrov. Ako dorastenec bol niekoľkonásobným majstrom Československa v trojskoku a v skoku do diaľky.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie: GENIUS LOCI  Atletika v Žiline

 

Foto: Rosenfeldov palác / Marek Jančúch