ZRUŠENÉ_Český spolek Žilina

04.11.2021 / 17:00

Podujatie je žiaľ zrušené z dôvodu prekážky na strane hostí. O náhradnom termíne uvedenia diskusie vás budeme informovať.

Hosťami moderovanej diskusie sú Svatopluk Pach, Bohumil Kejla, Libuše Trebatická a Naděžda Česalová. Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Český spolok Žilina – ako jeden z kolektívnych členov občianskeho združenia Český spolok na Slovensku, o.z. so sídlom v Košiciach, svojou existenciou a aktivitami už od roku 1993 zastupoval záujmy občanov českej národnosti a podporoval ich národnú kultúru. Viac ako 25 rokov organizoval viaceré kultúrno-spoločenské akcie, náučné prednášky z poznávacích ciest po Slovensku, hudobné koncerty, literárne besedy s českými, ale aj slovenskými spisovateľmi, vzdelávacie prednášky z histórie oboch národov vrátane histórie samotnej Žiliny a mnoho ďalšieho.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zdarma.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OTP, tzn. osoby plne zaočkované, testované PCR testom (platný 72 hodín), Ag testom (platný 48 hodín) alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.