Chatári v Malej Fatre

26.01.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ladislav Dubec, Antón Ďuriník, Vladimír Vallo.
Na diskusii si predstavíme históriu výstavby chát v Malej Fatre, dozvieme sa doteraz známe aj novo vzniknuté skutočnosti o požiaroch, či iných nehodách, ktoré poznačili, ale aj navždy zničili známe chaty v Malej Fatre.
S chatármi sa budem rozprávať najmä o Chate Pod suchým, o Chate pod Grúňom, ale aj o už pominutej Chate pod Rozsutcom.
Ako vyzeral, ale aj ako vyzerá život chatára v jednom z najkrajších Národných parkov na Slovensku, si vypočujeme v januárovej diskusii Genius Loci.
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.
Vstup zadarmo.

V prípade záujmu je možné videozáznam z diskusie zhliadnuť v digitálnom archíve umiestnenom v priestoroch Rosenfeldovho paláca.

Foto: Rosenfeldov palác