Divadlo Maják

18.10.2017 o 17:00

V rámci cyklu diskusií o fenoménoch Žiliny – GENIUS LOCI  Vás pozývame na diskusiu Genius Loci Divadlo Maják, ktorá sa uskutoční dňa 18.10. 2017 o 17.00 hod v Rosenfeldovom paláci.

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Kopal, Lucia Zaťková, Marián Pecko, Elena Dikošová a ďalší.
Moderátorom diskusie je Anton Šulík.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie: Genius Loci Divadlo Maják

 

Foto: Marek Jančúch

Záznam z diskusie https://youtu.be/eJvdTmpmxRs