Horská služba

27.10.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Michal Koscelník, Ladislav Dubec a Ján Vitkaj.
Už v roku 1873 bol založený Uhorsko karpatský spolok, na jeho prvom zasadaní bola prejednaná otázka horskej vodcovskej a záchrannej služby a jej prevencia. Ako prvé vodcovské a záchranné služby v horách boli založené vo Vysokých Tatrách.
A v roku 1954 vznikla horská služba aj u nás v Malej Fatre.
Aká je organizácia a úlohy horskej služby nám prezradia naši hostia, ktorí počas svojho slúženia, v nie vždy prívetivých podmienkach, zažili mnoho dobrodružstiev.
Zaspomíname si na množstvo záchranných akcií a pripomenieme si dôležitosť práce našich horských záchranárov.
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác