Hvezdárne a hvezdári

23.05.2019 / 17:00

V máji nás diskusiou Genius Loci prevedú odborníci ale aj laickí astronómovia a budú našimi sprievodcami vesmírom a galaxiami.
Témou 24. diskusie sú totiž hvezdárne a hvezdári.

Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy: popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno – výchovných podujatí pre širokú verejnosť, vykonáva odborno – pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

O fungovaní hvezdárne, o jej dôležitosti ale aj o láske k astronómií nám bude rozprávať riaditeľ hvezdárne RNDr. Ján Mäsiar.

Ďalšími hosťami budú astronómovia amatéri – Fero Michálek a Boris Kardoš. Dozvieme sa o vzniku Astronomického klubu Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom ale aj rôzne zaujímavosti o nočnej oblohe.

Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom je občianske združenie založené v roku 1999 ako potreba sústrediť záujemcov o amatérsku astronómiu v Považskobystrickom regióne a blízkom okolí.
Zakladateľmi bola trojica mladých astronómov amatérov – František Michálek z Vrtižera, Zdeno Velič z Beluše a Marián Mičúch z Plevníka.

Hosťami moderovanej diskusie sú Ján Mäsiar, Fero Michálek a Boris Kardoš.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

 

Video na youtube:

 

Foto: Dominika Stránska