Kartografi, geodeti a historici Žiliny

16.02.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Vlček, Andrea Slaná a Anna Seidlová.
Od archeologických nálezov primitívnych kresieb kartografických náčrtkov, cez základy matematickej kartografie a významné objavy, až po súčasné mapové podklady, či využitie geodézie v praxi, ale aj o poznatkoch z geológie, sa budeme rozprávať s odborníkmi z vedeckých kruhov.
Dozvieme sa množstvo faktov o kartografii, ktorá je staršia ako písmo a odráža historickú dobu, v ktorej vznikala, ale aj o zobrazovaní Žiliny podľa historických mapovaní.
Ing. Jozef Vlček – geodézia, kartografia
Mgr. Andrea Slaná, PhD. – archeologička, geologička
Ing. Anna Seidlová, PhD. – geodézia, kartografia

Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

V prípade záujmu je možné videozáznam z diskusie zhliadnuť v digitálnom archíve umiestnenom v priestoroch Rosenfeldovho paláca.

Foto: Rosenfeldov palác