Klub filmových amatérov Žilina

06.04.2017 o 17.00

Hosťami moderovanej diskusie budú Slavomír Chmela, Zbyněk Pop a Martin Vaculík. Okrem týchto hostí sa diskusie ako diváci zúčastnia ďalší bývalí členovia KFA. Rozprávať budú o pôsobení klubu v Žiline a jeho začiatkoch. Zaznie množstvo zaujímavostí o pozadí a ľuďoch aktívnych v tej dobe. KFA bol v minulosti okrem iného aj silným partnerom Medzinárodného festivalu filmov s technickou a sociálnou tématikou, či festivalu Ekotopfilm Žilina a jeho vznik je spätý z vtedajšou Vysokou školou dopravy a spojov, dnes Žilinskou univerzitou.

Moderátorom diskusie bude Michaela Koláriková.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie: GENIUS LOCI   Klub filmových amatérov Žilina

 

Foto: Marek Jančúch