Tréneri zjazdového lyžovania

03.06.2021 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Karol Král, Marián Faško a Vincent Kekeli.
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Karol Král / Tréner zjazdového lyžovania. V rokoch 2004 až 2008 bol hlavným trénerom Slovenského alpského lyžovania. Zúčastnil sa Svetového pohára, MS a OH. Marián Faško / Tréner zjazdového lyžovania. Jeden z riaditeľov známych pretekov Ski-interkritérium Vrátna. Vincent Kekeli / Tréner zjazdového lyžovania. Člen slovenskej výpravy na ZOH 2010 vo Vancouri, ako tréner Veroniky Zuzulovej.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Preukázanie sa testom už nie je potrebné.
Tešíme sa na Vás!

Foto:Marek Jančúch