GENIUS LOCI Žilina – Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya

dátum: 04.05.2017 - 04.05.2017
čas: 01/11/2018 17:00 - 01/11/2018 18:00

Vo štvrtok 4.5.  2017 o 17.00 hod. sa uskutoční štvrté podujatie z cyklu  GENIUS LOCI  Žilina – Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya

Hosťami moderovanej diskusie na tému Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya  budú páni Vladimír Šupka- zakladateľ LDO, režisér Martin Šulík a súčasný vedúci odboru LDO Vladimír Mores.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie: GENIUS LOCI Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya

Foto: Marek Jančúch