Knižnica Rosenfeldovho paláca

Cieľom knižnice Rosenfeldovho paláca je priblížiť históriu aj súčasné dianie v meste Žilina a tiež umenie a tvorbu žilinských umelcov. Verejnosť môže nahliadnuť do kníh zobrazujúcich históriu Žiliny a tak nachvíľu spomaliť a vnímať “ducha“ starého mesta. Knihy zachytávajú kultúrny a spoločenský život v Žiline od minulosti až po súčasnosť. Knihy s umeleckou tematikou môžu byť inšpiráciou pre mladých, začínajúcich umelcov. Prečítať či prelistovať si jednu z kníh z knižnice Rosenfeldovho paláca môže byť príjemne strávenou chvíľou pre každého a možnosťou ako spomaliť a odkloniť sa od ruchu v centre mesta. Srdečne Vás pozývame nahliadnuť do histórie a umeleckého diania spätých s našim mestom.

V priloženom súbore môžete vidieť aktuálne dostupné knihy a katalógy.

Zoznam kníh a katalógov