KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: Lajo Kupkovič – Paralely / Paraboly

03.11.2022 / 17:00

Komentovaná prehliadka výstavy s autorom Lajom Kupkovičom.
Lajo Kupkovič vystavuje a približuje svoju prácu architekta, fotografa a grafického dizajnéra.Hosťom výstavy je jeho syn Jakub Kupkovič s výberom fotografií.

Poznáme sa odjakživa.
Stal som sa svedkom jeho skvelej cesty architekta, fotografa, dizajnéra, cestovateľa.
Na počiatku bol majstrovský šport. Získal ním vlastnosti, ktoré ho doviedli do otvorenej a tvorivej dielne architektúry a umenia.
Pokora, vytrvalosť, odvaha či prekonávanie vlastných limitov sa stali každodennou výbavou v celej šírke umeleckých činností.
Jeho realizované projekty sú dodnes všeobecne známe. Preukazujú jasnú myšlienku a technologické inovácie.
Na pozadí tvorby spoznáme bližšie človeka, ktorý celý tvorivý život venuje vyšším hodnotám a budovaniu najkrajších medziľudských vzájomností.

Palo Choma

Vstup zadarmo.