Komentovaná prehliadka výstavy: Papier kole

14.01.2020 / 17:30

Komentovaná prehliadka výstavy Papier kole (slovenská koláž XX. a XXI. storočia)
Expozíciou bude sprevádzať kurátor výstavy Miroslav Procházka.
 
Výstava ukazuje širokú paletu slovenskej koláže od predvojnových počiatkov až po súčasnosť reprezentovanú najmladšou generáciou.
Podstatou je pritom ukázať, že hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často aj narýchlo a spätne, postihla skoro všetky významné smery moderného umenia.
 
Neraz dokonca poskytovala väčší priestor a slobodu, než aké dovoľovala iná tvorba, keďže výstavnou nenáročnosťou za normalizácie umožňovala konfrontáciu a prezentáciu opozičných alternatívnych tendencií ako konceptualizmu, minimalizmu, junk artu, lettrizmu, gender artu, alebo ekologizmu.
 
Miroslav Procházka absolvoval štúdium Veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1969-1977), Divadelnú a rozhlasovú réžiu na Vysokej škole múzických umení (1977-1982). Bol na štipendijnom pobyte francúzskej vlády na Sorbonne v Paríži (1979-1980) a na British Council Royal College of Art v Londýne (1984-1985).
 
Stal sa laureátom Ceny Mariána Várossa, udelila mu ju Asociácia teoretikov, kritikov a historikov umenia na Slovensku za aktivity v roku 2017 aj celoživotnú činnosť. Cena sa od roku 1993 udeľuje na počesť významného slovenského teoretika a propagátora výtvarného umenia Mariána Várossa.
 
„Na Procházkovej umenovednej práci oceňujeme realizáciu viacerých výstav, ktorými priniesol nové pohľady na konkrétne námetové okruhy a ich interpretácie v rámci prierezu generácií slovenských výtvarníkov od najstaršej po najmladšiu. Výberom diel obohatil celkový pohľad na tvorbu výtvarníkov z rôznych regiónov,“ zdôvodnila predsedníčka uvedenej asociácie Dagmar Srnenská.
 
 
Kapacita výstavných priestorov je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia prehliadky (t.j. do 17.15 hod.).
Video: Marek Jančúch