Komentovaná prehliadka výstavy TO SME MY 2023 / Výber maturitných prác SŠUP

31.05.2023 / 17:00

Komentovanou prehliadkou budú sprevádzať študenti a pedagógovia SŠUP.

Každoročne sa verejnosti snažíme predstaviť tie najlepšie záverečné práce, ktoré realizovali žiaci a žiačky
v študijných odboroch Grafického a priestorového, Grafického, Reklamného a Interiérového dizajnu, pod odborným vedením svojich pedagógov.
Tieto dizajnérske maturitné práce,  inštalované na prízemí Rosenfeldovho paláca, sú výsledkom špecifického zadania pre každý odbor.
Na poschodí výstavu absolventov doplní žiacka tvorba z ateliéru kresby.
Hodiny kresby, ako základ vizuálnej kreativity a dizajnu, majú žiaci počas celého štúdia, preto tu ponúkame výber kresieb, malieb a sôch,
ktoré vznikali v tomto školskom roku v jednotlivých ročníkoch.

Mgr. Darina Arce

Vstup zadarmo.

Foto: Anna Kováčová / Rosenfeldov palác