KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: TO SME MY 2024

28.05.2024 / 17:00

Tesne pred koncom výstavy sme si pre vás pripravili komentovanú prehliadku. Sprevádzať vás budú študenti a študentky SŠUP Žilina.

Škola pôsobí v Žiline už takmer pätnásť rokov, dostala sa do povedomia talentovaných detí a stále zaznamenáva veľký záujem o štúdium.
Výstavy s názvom TO SME MY sa stali dobrou tradíciou, aby sa široká verejnosť, ako aj záujemci o štúdium na umeleckej škole, oboznámili s tým,
čo všetko sa na škole vytvára, kam smeruje a ako sa mení.
Pedagógovia odborných výtvarných predmetov, ktorí sú sami profesionálnymi výtvarníčkami a výtvarníkmi, poskytujú adeptom umenia a dizajnu svoje vedomosti a zručnosti.
Pribúdajú nové technológie, hľadajú sa nové možnosti pre kreativitu.
Realizácie z odborov grafický, priestorový či interiérový dizajn doplnia predmety reklamného dizajnu a fotografie a filmové sekvencie odboru fotografický dizajn.
Tradičné techniky kresby, maľby a grafiky dopĺňa, stále výraznejšie, nevyhnutný nástup digitálnych zručností. Tentokrát by sme chceli okrem samotných artefaktov, vytváraných žiakmi a žiačkami, priblížiť aj atmosféru našich „ateliérov“ a preniesť modernú školu umeleckého priemyslu do historického priestoru secesného Rosenfeldovho paláca.

Mgr. Darina Arce

Koniec výstavy: 31. mája 2024