KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: To sú oni 2022

06.10.2022 / 17:00

Komentovaná prehliadka výstavy pedagógov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline s kurátorkou výstavy Darinou Arce a s niektorými autormi výstavy.

Janka Hrabovská, Iveta Homolová, Šimon Klačko, Stano Lajda, Andrea Lachová, Pavla Lazárková Trizuljaková, Ľubomír Mati, Andrej Mazúr, Martina Michnicová, Daniela Mládenková, Peter Pisár, Katarína Rybárová, Mária Valachová, Andrea Vitteková, Róbert Záhoranský, Martin Záhumenský, Jakub Záhorák

Výstava TO SÚ ONI 2022 má názov z pohľadu žiakov umeleckej školy a predstavuje diela ich pedagógov, výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí v súčasnosti pôsobia alebo pôsobili na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline.
Teoretické a praktické umelecké predmety tu vyučujú ľudia, ktorí sú sami absolventmi výtvarných vysokých škôl na Slovensku či v Čechách.
Rozhodli sa pre prácu v školstve, kde veľkú časť svojej kreativity a času venujú formovaniu mladých talentov, ale okrem náročnej práce so žiakmi sa aj naďalej venujú vlastnej umeleckej, tvorivej činnosti v rôznych oblastiach.
Niektorí vstupujú ako dizajnéri do komerčného sveta, niektorí sa naďalej venujú voľnej umeleckej tvorbe. Mnohí z vystavujúcich pedagógov sa ako členovia umeleckých združení, či ako individualisti zúčastňujú aj ďalších výstavných projektov.
Výstava TO SÚ ONI 2022 je jedinečným priestorom, kde sa stretáva tvorba kolegov bez obmedzenia veku, umeleckých preferencií, praxe, v rozdielnych umeleckých druhoch, technológiách či technikách. Vlastný výber umožnil, aby sa predstavili tým, čo je pre ich tvorivého ducha podstatné a čomu sa, popri pedagogickej činnosti, aj naďalej venujú.

Mgr. Darina Arce

Výstava trvá od 8. septembra do 13. októbra 2022.

Vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác