Komentovaná prehliadka výstavy: Všetky moje krajiny / Daniela Helienek & Michal Helienek

18.08.2022 / 17:00

Komentovaná prehliadky výstavy za účasti autorov Danieli a Michala Helienkovcov.

Daniela Helienek

  • narodená v Žiline, v rokoch 1963 – 1974 navštevovala Ľudovú školu umenia v Žiline
  • výuka u akad. sochára Ladislava Beráka
  • účasť na početných skupinových výstavách: Japonsko, Austrália, India, Maďarsko, Nemecko…
  • 1975 – 1980 štúdium germanistiky, literatúry a umenia na Univerzite Friedricha Schillera v Jene, Nemecko
  • účasť na na seminároch s poprednými rakúskymi umelcami ako: Eduard Diem, Bernhard Vogel, Erwin Kastner, Christine Buchner…
  • výstavy spolu s manželom vo Viedni a v pobočke SNG na Zvolenskom zámku
  • od roku 1982 žije a tvorí vo Viedni, v Rakúsku

Život je ako rieka, najprv sa bezstarostne točí po rozkvitnutých lúka, kým prídu úskalia, úžiny i pády do hĺbky. Postupne sa jej tok ustáli a prúd ju ťahá k ústiu, ktoré ju neminie. Je to stále tá istá rieka, len rôzne brehy ju formovali a ona stvárnila ich. V kvapke vody, pred koncom jej existencie sa ako v zrkadle odrážajú všetky zážitky jej púte.
Výtvarná tvorba bola pre Danielu od detstva súčasťou jej života. V mladosti to boli predovšetkým pocity a takmer nevyčerpateľná fantázia, ktoré ovplyvňovali jej tvorbu. Abstraktne – symbolické ponímanie časom ustupovalo a do popredia sa dostali bezprostredné zážitky z prírody, zo zvyšku ešte neporušenej krajiny.

Michal Helienek

  • narodený v Žiline,  absolvoval výtvarnú školu v Novom Meste nad Váhom, spoločné výstavy so školou
  • po gymnáziu v Novom Meste nad Váhom prišlo rozhodovanie o ďalšom smerovaní a prednosť dostalo technické zameranie a vidina diaľav a rozhodol sa pre Vysokú školu námornú v Poľsku
  • a tak sa už roky plaví po svetových moriach, posledných 30 rokov ako kapitán gigantických kontajnerových lodí

Nikdy mu neprestalo byť smutno za tvorivou činnosťou výtvarníka a začal sa intenzívne venovať akvarelu. Námety čerpá na svojich početných cestách dookola zemegule, či už profesionálnych alebo súkromných a podáva dôkaz o fascinujúcej rôznorodosti prírody i ľudí.
Protiklady ako: more – hory, príroda –  technika, ľudia rôznych spoločností, ale predovšetkým tí ťažko bojujúci o svoje živobytie nachádzajú stvárnenie v jeho prácach.
Absolvoval početné semináre s úspešnými akvarelistami v Rakúsku,  Taliansku, Nemecku… Spolu s manželkou vystavovali 3x vo Viedni, okrem iného svojimi maľbami otvárali Slovenský kultúrny inštitút vo Viedni.