KONCERT: Absolventský koncert

30.05.2024 / 17:00

Vystúpia študentky Konzervatória Žilina:
Erika Gráfová – viola
Ema Tabaková – spev

Spoluúčinkuje:
Mgr. art. Peter Pláňavský
Mgr. art. Zuzana Srogončíková
spolužiaci Sláčikového oddelenia

Erika Gráfová – viola (Čadca)

Pochádza z hudobníckej rodiny. Od 6tich rokov študovala hru na husliach, violončele a viole na ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci v triede Mgr. Art. Antona Pohančeníka. Zúčastňovala sa školských koncertov a podujatí konaných v rámci mesta. Aktívne sa zapájala i v školskom orchestri Festivalu komornej hry. Od roku 2018 študuje na Konzervatóriu v Žiline hru na viole v triede Mgr. Art. Miroslava Balogu. Momentálne pôsobí v Školskom symfonickom orchestri (ŠSO) Konzervatória Žilina a Mestskom komornom orchestri (MKO) v Kysuckom novom meste, s ktorým aktívne spolupracuje na rôznych umeleckých projektoch. V tomto roku bola úspešne prijatá na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde bude pokračovať v štúdiu hry na viole.

Ema Tabáková – spev (Žilina)
Pochádza zo Žiliny. Patrí k mladým talentom slovenskej vokálnej školy. Počas štúdia na ZUŠ L. Árvaya, kde študovala u Anastázie Orolínovej sa úspešne zúčastňovala rôznych speváckych súťaží – zlaté pásmo z Festivalu komornej hudby v Čadci 2018. Od školského roku 2018/19 študuje na speváckom oddelení žilinského Konzervatória pod vedením Mgr. art. Jozefa Gráfa. Zúčastňuje sa speváckych aktivít konaných pod hlavičkou školy i mimo nej. V roku 2022 sólovo vystúpila spolu so Školským symfonickým orchestrom (ŠSO) Konzervatória v Žiline na tradičnom koncerte školy, ktorý sa uskutočnil v Dome Umenia Fatra Žilina. Jej záľubami je šport, rodina a blízky priatelia.

Vstup: 5,00 Eur (dospelí – 18+) / 3,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo