Alma & Gustav Mahler

20.06.2024 / 19:00

Hlavnou myšlienkou projektu, ktorého o.i je séria koncertov (Banská Bystrica, Bratislava a Žilina), je zviditeľniť ženské skladateľské osobnosti v hudobnom romantizme a tiež ženu ako hudobníčku a jej vnímanie v konkrétnej dobe. Vedľajšia myšlienka má za cieľ dotknúť sa aj témy feminizmu v 19. storočí. Zámer projektu je priniesť vedomostný obnos informácií a postrehov, na ktorý sa v hudobnom svete na Slovensku nekladie dostatočný dôraz a takisto aj hudobnú literatúru, ktorá sa až tak bežne na našich pódiách neinterpretuje, no kvalitou sa zaraďuje k svetovým štandardom.

Okrem prednáškovo – vzdelávacej časti sú súčasťou projektu koncerty s dielami skladateliek (Clara Schumann, Fanny Hensel, Alma Mahler) koncipované programovo v komparácii ich manželských náprotivkov (Robert Schumann, Gustav Mahler) so zameraním na ich piesňovú tvorbu. Je takmer nemožné nevšimnúť si ich vzájomný vplyv na skladateľský odkaz. Úmyselne nie je do projektu zahrnutý Felix Mendelsohn-Bartholdy vzhľadom na jeho súrodenecký vzťah k sestre.

Projekt má za cieľ vyzdvihnúť a vzbudiť záujem o hudobný odkaz žien najmä v 19. storočí, obohatiť akademickú a kultúrnu obec o nové vedomosti a podnety z hudobných dejín, skultivovať umelecko-hudobné prostredie a vzbudiť záujem o umelú pieseň, ktorá je na Slovensku žiaľ stále v úzadí.

Vystúpia Marco Manuel Bukovský, Martina Mojžišová a Bence Szabó.

Vstup zadarmo.

Koncert je súčasťou projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Rosenfeldov palác