Denisa Benčová (gitara) a Miroslava Jurčová (flauta)

15.08.2017 o 19:00

Sólový koncert klasickej gitaristky D. Benčovej. Ako hosť vystúpi flautistka M. Jurčová

Sólový koncert klasickej gitaristky prestaví skladby rôznych štýlových období. Na úvod to budú tance zo Španielskej suity barokového gitaristu Gaspara Sanza. Mnohé z jeho tancov použili vo svojich dielach skladatelia 20.storočia, Canarios zaradili do svojho repertoáru gitaristi ako Paco Peña či John Williams.  Slovenskú gitarovú hudbu budú reprezentovať  štyri charakteristické kusy z dielne romantického gitaristu a skladateľa Johanna Kaspara Mertza narodeného v Bratislave (vtedajší Pressburg) z cyklu Bardenklänge (Spevy bardov). Cyklus predstavuje azda najvýznamnejší Mertzov prínos do repetoáru klasickej gitary, v ktorom sa nechal inšpirovať znením dobovej hudby pre klavír. Neskoro romantická epocha bude zastúpená v dielach paraguajského gitarového virtuóza Augustína Barriosa a brazílskeho skladateľa Heitora Villu-Lobosa. Barriosova Katedrála patrí medzi skladateľove vrcholné diela. Bola skomponovaná ako pocta Bachovej hudbe – okrem 1.časti, ktorá bola k pôvodne dvoj časťovému cyklu pridaná neskôr.  Krásne El Último Trémolo (Posledné tremolo) s podtitulom Una Limosnita por el Amor de Dios (Malá almužna pre Božiu  lásku) je skladateľovou labuťou piesňou, napísal ju krátko pre svojou smrťou. Prelúdium č.1 Villu-Lobosa má tiež podtitul „Lyrická melódia“, je prvé z piatich prelúdií, ktoré ako celok boli prvýkrát uvedené v roku 1942. Na záver odznie skladba súčasného ruského autora Nikitu Koshkina Three Station on one Road (Tri stanice na jednej ceste). Hosťom koncertu bude flautistka Miroslava Jurčová. V komornom zoskupení odznie Stará suita v novom slohu Jany Obrovskej a Café a Bordel z cyklu História tanga Astora Piazollu pre flautu a gitaru.

 

Foto: David Reitšpís