DuO uO uO

16.01.2020 / 19:00

Duo uO uO je inštrumentálna dvojica hudobníkov Štefana Szabóa /gitara/ a Michaely Turcerovej /saxofóny/, ktorí sú v súčasnosti poslucháčmi jazzových katedier hudobných akadémií v Českej republike (JAMU v Brne a AMU v Prahe).
Koncept dua sa snaží vymaniť z častokrát mierne strnulej jazzovej formy a vo svojom prístupe ku kompozícii dbá na invenčnosť a kreativitu.
Ich hudba je svieža, postavená nie len na solídnych hráčskych základoch, ale predovšetkým na skladateľskej invencii. Výsledkom je živá a komunikatívna hudba s nezanedbateľným podielom improvizácie, ale zároveň zreteľným plánom na vytvorenie jedinečnej nálady v každej jednej skladbe.

https://www.youtube.com/watch?v=94Nxcl1Y0ck
https://www.youtube.com/watch?v=TUG8PRVEmgo

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zdarma.

Foto: Marek Jančúch

Foto: Jaromír Fašianok