Filip Gutten a Kento Satsuma

12.01.2023 / 19:00

Filip Gutten má 24 rokov a je rodákom zo Žiliny. Študoval na Gymnáziu sv. Františka z Assisi a pre svoje nadanie v hre na husliach bol aj mimoriadnym a neskôr riadnym žiakom Konzervatória v Žiline, ktorého je absolventom. Súčasne študoval aj na Žilinskej univerzite odbor Informatika, ktorého je bakalárom.

Bol úspešný v mnohých súťažiach. Je laureátom súťažného podujatia Husľová dielňa v Žiline.
Na Medzinárodnej súťaži Júliusa von Beliczayho v Komárne sa stal absolútnym víťazom – laureátom.
Bol tiež úspešný na súťaži European Music Competition Citta di Moncalieri pri Turíne v Taliansku, kde získal absolútne víťazstvo.
Je držiteľom 1. a 2. miesta na Súťaži slovenských konzervatórií v komornej a sólovej hre na husliach.
Bol finalistom medzinárodnej súťaže International Music Competition Whitgift v Londýne.
Niekoľkokrát nahrával pre Slovenský rozhlas a viackrát účinkoval ako sólista s ŠKO Žilina. Predstavil sa v rámci festivalu Melos-Étos v Bratislave a ako člen tria na stredoeurópskom festivale koncertného umenia Allegretto v Žiline. Aktívne spolupracoval i s Mestským divadlom Žilina.
Filip Gutten v súčasnosti študuje hru na husliach na JAMU Brno v triede prof. Petra Michalicu.

Kento Satsuma sa narodil v roku 2002 v Japonsku. Ako trojročný začal hrať na klavíri a v ôsmich rokoch aj na husle. V rokoch 2017–2020 študoval dirigovanie, klavír a husle na konzervatóriu v Kjóte, kde dostal prvé významné príležitosti – dirigoval Symfonický orchester mesta Kjóto a Kjótsky komorný orchester. V klavírnej hre sa stal laureátom súťaží Japan Classical Music Competition a Takarazuka Vega Piano Competition.
Účinkoval na festivale v Kóbe.
Od roku 2020 študuje na Janáčkovej akadémii múzických umení odbory hra na klavír u prof. Jána Jiraského a prof. Ivana Gajana, a tiež dirigovanie. V roku 2021 zvíťazil s Beethovenovým 3. klavírnym koncertom c moll v celofakultnom konkurze o orchester. Následne v marci 2022 predviedol ako dirigent s Moravskou filharmóniou Olomouc symfónie W. A. Mozarta a R. Schumanna, skladby L. Janáčka, R. Kubína a v Mendelssohnovom Klavírnom koncerte g mol sa predstavil ako klavirista aj dirigent v jednej osobe.
V apríli 2022 hral v Prahe s veľkým úspechom Beethovenov 5. klavírny koncert Es dur „Cisársky“ s Pražskou komornou filharmóniou, ktorú opäť sám od klavíra riadil. V auguste potom odohral v Kjóte obdobným spôsobom Beethovenovu Fantáziu pre klavír, zbor a orchester c mol.
V septembri 2022 sa stal laureátom trojkolovej Medzinárodnej súťaže Leoša Janáčka v Brne.

Program koncertu:
Maurice Ravel: La Valse
Fritz Kreisler: Prelúdium a allegro (v štýle Pugnaniho)
César Franck: Sonáta A-dur
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Recitativo-fantasia. Ben moderato
IV. Allegretto poco mosso

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác