Flautové sonáty 20. storočia

10.02.2022 / 19:00

Na koncerte flautové sonáty 20. storočia vystúpia flautistka Ivica Gabrišová a klavirista Maroš Klátik.

Program:

Erwin Schulhoff: Sonáta pre flautu a klavír
Allegro moderato, Scherzo.Allegro giocoso, Aria.Andante, Rondo. Allegro molto gajoAlfredo Casella: Sicilienne et Bourlesque op. 23 pre flautu a klavír
Otar Taktakishvili: Sonáta pre flautu a klavírAllegro cantabile, Aria. Moderato con motto, Allegro scherzando
Theobald Böhm: Grand Polonaise op.13 pre flautu a klavírIvica Gabrišová
Študovala hru na flaute na bratislavskom Konzervatóriu, bola mimoriadnou žiačkou Akadémie Franza Liszta v Budapešti v triede Gyulu Csetényiho, a ďalej potom na univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede renomovaného umelca Michaela Martina Koflera, kde získala aj magisterský titul. Doktorandské štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v spolupráci s prof. Václavom Kuntom.
Pôsobí na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, a na Akadémii umení v Banskej Bystrici ako pedagóg hlavného predmetu hra na flaute. Prednášala na odborných seminároch a workshopoch na konzervatóriách v Prahe, Plzni, Ostrave… Je jednou z iniciátorov a spoluorganizátorov medzinárodnej súťaže FLAUTIADA určenej mladým flautistom.

Maroš Klátik
Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie – hudobná interpretácia u Idy Černeckej. Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne, Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. V súčasnosti je pedagógom klavírnej hry na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).
Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác