Gitarový maratón

12.02.2020 / 17:00

VII. ročník Gitarového maratónu sa uskutoční tento rok u nás, v hlavnej sále Rosenfeldovho paláca.
Fanúšikovia španielskej gitary ale aj jazzových formácií sa môžu tešiť na kvalitné skladby v podaní ocenených umelcov.

Ing. Peter Priečinský je zakladateľ a organizátor “Gitarového maratónu”, gitarový nadšenec, ktorý sa popri svojej práci (technického zamerania) venuje vzdelávaniu nového pokolenia žilinských gitaristov, písaniu skladieb pre španielsku gitaru a občasnej koncertnej činnosti.

Jaroslav Hell je gitarista, koncertný umelec a skladateľ, ktorý okrem sólovej hry pôsobí aj v duu s flautou, harfou či ako člen AdHoc Orchestra. K jeho najnovším úspechom patrí 1. cena na Skladateľskej súťaži o cenu Adama Plintoviča.

Slovak chamber guitar orchestra
Gitarové teleso z Banskej Bystrice, ktoré pôsobí na Akadémii umení,
členmi sú predovšetkým študenti tejto vysokej školy:
Ivana Klesniaková, Chan Yuk Fan, Jozef Sivák, Dominika Bahylová, Marek Horňák, Radovan Hrbek, Ladislav Porteleki, Kristýna Burianová, Olena Nurmamedova.

Chan Yuk Fan – študent Akadémie umení, skladateľ, vynikajúci interpret klasickej hry na gitare.

Dominika Bahylová – Žilinská gitaristka, interpretka svetových autorov gitarovej klasiky. Na koncertoch vyniká svojim umeleckým prednesom a čistotou tónu.

Palo Chodelka – gitarový virtuóz, producent, skladateľ a štúdiový hráč. Je autorom multimediálneho projektu Rocková gitarová škola
Na svojom konte má 17 vlastných albumov, z ktorých väčšina sa distribuuje
pre filmové, televízne a rozhlasové spoločnosti do celého sveta.
Odohral viac ako 1000 koncertov a festivalov doma i v zahraničí.

Palo Chodelka jr. – mladý slovenský bubeník, ktorý hral
vo viacerých žilinských a martinských skupinách. V súčasnosti nastúpil na post bubeníka v kapele Lady Jane.

Andrea Rajteková – hru na harfe študovala na Žilinskom
konzervatóriu. Venuje sa pedagogickej činnosti vďaka čomu majú žiaci na ZUŠ Ferka Špániho v Žiline a ZUŠ v Kysuckom Lieskovci
možnosť objavovať čaro tohto hudobného nástroja, ktorý si podmaňuje
čoraz viac záujemcov o jeho štúdium.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Foto: Marek Jančúch