KONCERT: Koncert ku Dňu matiek / Konzervatórium Žilina

11.05.2023 / 18:00

Konzervatórium Žilina Vás pozýva na koncert speváckeho oddelenia organizovaný ku Dňu matiek v Rosenfeldovom paláci
v Žiline 11. mája 2023 o 18:00.

Deň matiek je sviatok, ktorý vzdáva hold matkám. Práve pri jeho príležitosti sme sa rozhodli celý koncert speváckeho oddelenia Konzervatória Žilina venovať mamám po celom svete.

Vstup: 4,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Program:

K o n z e r v a t ó r i u m   Ž i l i n a

KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA KU DŇU MATIEK   

Mikuláš Schneider Trnavský: Mamička

Barbora MRVEČKOVÁ – 1. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

Mikuláš Schneider Trnavský: Kázala mi mati

Vivien ČONKOVÁ – 2. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

Mikuláš Schneider Trnavský: Matička
Alexandra HANZEĽOVÁ – 3. roč. z triedy MgA. M. Polievkovej, ArtD.

Mikuláš Schneider Trnavský: Nevolám slnko

Daniel GREŠÁK – 3. roč. z triedy MgA. Petra Ripku

Josef Schreiber : Co ste mi mamičko

Natália ANTOLOVÁ – 4. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.
Miroslava TURSKÁ – flauta 4. roč. z triedy Mgr. art. Miroslava Hanáčka, ArtD.

Mikuláš Schneider Trnavský: Keby tak vedeli

Katarína STRÁSKA – 3. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa

Mikuláš Schneider Trnavský: Keby som bol vtáčkom

Daniel GREŠÁK – 3. roč. z triedy MgA. Petra Ripku

Mikuláš Schneider Trnavský: Keby ja vedela

Alžbeta ČERNÁKOVÁ – 4. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa

Mikuláš Schneider Trnavský: Uspávanka

Lea HLINKOVÁ – 4. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.

Mikuláš Schneider Trnavský: Ďaleko široko

Eva KUBALOVÁ – 5. roč. z triedy Mgr. art. Lucie Kostúrovej

Franz Schubert: Uspávanka

Klára VITTEKOVÁ – 4. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.

Dominika ŠVÁBIKOVÁ harfa 4.roč z triedy Mgr. Andrey Rajtekovej

Leoš Janáček: Pérečko

Lenka RATULOVSKÁ – 2. roč. z triedy MgA. Petra Ripku

Antonín Dvořák: Zajatá

Katarína STRASKÁ –  3. roč. a Alžbeta Černáková 4. roč.

z triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa

Antonín Dvořák: Když mne stará matka

Nina MOLNÁROVÁ – 3. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

Bedřich Smetana: ária Vendulky z opery Hubička

Alžbeta ČERNÁKOVÁ – 4. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa

fran. renesančná pieseň: Povedz že mi, mamička

Sandra OBDRŽÁLEKOVÁ – 1. roč. z triedy. MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.

Vanesa MADEROVÁ – gitara  1. roč. z triedy Mgr. art. Evy Soviarovej ArtD.

Wolgang Amadeus Mozart: Ave Maria

Katarína STRÁSKA – 3.roč. a Alžbeta Černáková 4. roč .
z triedy
Mgr. art. Jozefa Gráfa

Francisco Santiago: Ave Mária
Dominika PITKOVÁ – 6. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

Bohuslav Martinů: Otevření slovéčkem,  U maměnky
  Silvia ŠVÁBIKOVÁ – 4. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.

Bohuslav Martinů: Mať moja mať moja

 Laura ĎURICOVÁ – 3. roč z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko

Adela GAZDÍKOVÁ – 1. roč.  a Lenka Ratulovská – 2. roč.

 z triedy MgA. Petra Ripku

Monika Michaela PAGÁČOVÁ – klavír 3. r.
z triedy Mgr. art. V. Chmeliarovej

Bartolomej Urbanec: Prečo si ma mamulienka

Ivana KAVECKÁ – 5. roč. z triedy Mgr. art. Lucie Kostúrovej

Dezider Kardoš: A tá naša záhradôčka

Klára ŠIMOROVÁ – 3. roč. z triedy Mgr. art. Lucie Kostúrovej

Eugen Suchoň: Uspávanka Katreny z opery Krútňava

Zuzana RETIŠÁKOVÁ  – 6. roč. z triedy MgA. Petra Ripku

Ladislav Stanček : Ó, Matka Božia
Sofia PEŠATOVÁ – 4. roč. a Ema Doskočová –  6. roč.

z triedy Mgr. art. Michaely Kubištelovej

Pavol Krška: Matka

Zuzana ŠIMOVÁ – 6. roč. z triedy Mgr. art. Michaely Kubištelovej

Pavol Krška: Mať moja, mať moja

Dana BIRASOVÁ – 6. roč. z triedy Mgr. art. Lucie Kostúrovej

Peter Martinček: Ave Maria

Alexandra Mária SVRČKOVÁ – 6. roč. z triedy MgA. M. Polievkovej, ArtD.

Pietro Mascagni: Ave Maria – Intermezzo z opery Cavaleria rusticana

Kristńa ZBONČÁKOVÁ – 6. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej, ArtD.

klavírna spolupráca:
Mgr. art. Zuzana Priečinská, Bc. Eva Rajtárová, Mgr. Zuzana Srogončíková

Foto: Rosenfeldov palác