Monika Máťuš, Terézia Hledíková a Terézia Šofranková

24.03.2017 o 18:00

Pri príležitosti 23. ročníka Husľovej dielne Žilina sa v Rosenfeldovom paláci konal komorný koncert bývalých účastníčok husľovej dielne  Terézie Hledíkovej a Terézie Šofrankovej, na klavíri ich sprevádzala Monika Máťuš.

Lektor a garant husľovej dielne je Prof. Jindřich Pazdera, AMU Praha.

Zazneli skladby od G. Tartini, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, J. S. Bach, N. Paganini a A. Dvořák.

 

Foto: Marek Jančúch