Musica temporis

24.10.2017 o 19:00

Hudobné zoskupenie Music temporis predstaví projekt “Hudba je len jedna“, ktorý kombinuje vážnu hudbu a prvky folklóru.
M. Gáborová (klavír), R. Weishab (cimbál), K. Loudová (spev).

 

Foto: Marek Jančúch