Musica Temporis / Večer muzikálových melódií

04.02.2020 / 19:00

Od roku 2014 sa formácia, alebo inak povedané „hudobné zoskupenie“ MUSICA TEMPORIS začala podieľať na hudobnej produkcii v slovenských kostoloch. Jednotlivé koncerty nadviazali na výročia úmrtia J.S. Bacha ( 28.júl ) a neskôr aj na výročie jeho narodenia ( 21.marec ). Hudobná produkcia sa zameriava prioritne na duchovné skladby pre organ sólo, alebo spev a organ. Medzi členmi zoskupenia pôsobili speváčky ako Dominika Budiaková, Karin Loudová, Alena Janešíková, vokalisti Michal Kozárik, Anton Melek a Vladimír Ticháň.
 
S violončelistom Matejom Tkáčom sa MUSICA TEMPORIS posunula do literatúry pre violončelo a klavír, vzájomná spolupráca vyvrcholila uvedením koncertu e mol E. Elgara na pôde Konzervatória v Žiline, v ZUŠ Handlová, v ZUŠ Hriňová, v evanjelickom kostole v Kežmarku. Taktiež ste túto dvojicu mohli stretnúť v galériách, kde sa za ich tónov otvárali brány vizuálneho umenia.
 
Od roku 2018 sa spolupráca so speváčkou Teréziou Janekovou, novou členkou zoskupenia, zintenzívnila a spolu s ďalšou mezzosopranistkou, Katarínou Bielčikovou uviedli Stabat Mater od Pergolesiho v rôznych chrámoch Slovenska.
 
Čo môžete očakávať od koncertu? Okrem umeleckého a duchovne hodnotného zážitku vyspelý interpretačný prejav, premyslený výber skladieb a zaujímavú dramaturgiu.
 
Marta Gáborová
Po absolvovaní druhého cyklu klavírnej hry bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach do organovej triedy Mgr.art. E. Dzemjanovej, Art.D. Počas absolutória v dvoch odboroch – hra na organ a hra na klavíri (Mgr.art. H. Hermanovej ) získala ocenenie – Najlepšia študentka roka, neskôr pokračovala v štúdiu hry na organe na VŠMU u doc. I. Szabóa a prof. J. V. Michalka. Hru na klavíri študovala u prof. Kardošovej, dcéry hudobného skladateľa D. Kardoša. Štúdium úspešne ukončila roku 2000, na to pokračovala v doktorandskom štúdiu u prof. I. Sokola, ktoré ukončila roku 2006. Počas vysokoškolských štúdií sa profilovala ako úspešná interpretka v sólovej organovej hre, i ako vyhľadávaná komorná hráčka.
 
Viac ako desaťročie bola dvornou organistkou audiovizuálnych kompozícií doc. V. J. Grusku, kde spolupracovala s hercami: E. Došekovou, J. Šimonovičom, M. Majeským, s hudobníkmi D. Karvayom, J. Duffekom, vokálnou skupinou Sklo…
 
Od roku 2000 sa stala hlavnou organistkou pri ŠKO v Žiline, kde spolupracuje s uznávanými dirigentmi, ako sú: K. Kevický, L. Svárovský, J. Kizling, S. Chalk, M. Majkut. Koncertuje najmä na Slovensku, počas VŠMU absolvovala koncertné aktivity v Belgicku, Čechách, Maďarsku a Rumunsku. V Čechách nahrala svoje druhé CD s H. Blochovou, s odkazom na duchovnú tvorbu španielskej pútnickej tradície Santiaga de Compostela.
 
 
Marta Gáborová od roku 2000 spolupracuje na tvorbe festivalu Bachovej hudby, najprv ako spolurealizátorka s J. Jurášom ( umelecká agentúra Ars ante portas ), neskôr ako samostatná dramaturgička tzv. „bachovských“ koncertov v rôznych mestách na Slovensku: Žilina, Martin, Vrútky, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Ružomberok, Kežmarok a iné. Do roku 2013 pracovala aj ako pedagóg organovej hry na FHV Žilinskej univerzity.
 
Od roku 2014 je zakladateľkou umeleckého zoskupenia MUSICA TEMPORIS, kde sa repertoárovo zameriava na duchovné skladby od 13.storočia po súčasnosť.
 
Za svoje umelecké aktivity bola v marci 2016 ocenená Cenou SEBASTIAN za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha.
 
Terézia Janeková
V roku 2016 sa v Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka umiestnila na 2. mieste v kategórii pieseň a stala sa Držiteľkou Ocenenia Dekanky Fakulty Humanitných Vied Žilinskej Univerzity. V roku 2018 bola finalistkou Medzinárodnej súťaže Rudolfa Petráka , kde získala Čestné uznanie v kategórii Opera. Okrem speváckych súťaží sa zúčastnila aj Medzinárodných speváckych kurzov v Karlových Varoch pod vedením talianskeho tenoristu Antonia Carangela a sopranistky Magdalény Blahušiakovej, ďalej to boli Medzinárodné spevácke kurzy pod vedením sopranistky Boženy Ferancovej v Starom Klíži.
V súčasnosti sa okrem pedagogickej činnosti na konzervatóriu v Martine venuje aj koncertnej činnosti. V jej repertoári hrá významnú úlohu hlavne duchovná, operná a piesňová tvorba.
 
 
Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).
 
Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zdarma.
Foto: Marek Jančúch