Plaisirs de musique (CZ)

04.12.2019 / 19:00

Koncertný program SAINT AMOUR čerpá materiál a inšpirácie z rozsiahlej zbierky, ktorá bola po storočia uchovávaná v priestoroch knižnice kláštora Krzeszów (Grüssau) a dokumentuje bohatý kultúrny život v tomto kláštore – „perly sliezskeho baroka“, rovnako ako v celom regióne.

PLAISIRS DE MUSIQUE je súbor staraj hudby, v strede ktorého stojí flautista Jan Čižmář a flautistka Marta Kratochvílová, ktorí umelecky spolupracujú od roku 2008. Súbor už predstavil svoje projekty publiku v Argentíne, Čile aj v celej Európe.
Autentická interpretácia staraj hudby na replikách historických priečnych fláut ponúka jedinečné farebné a zvukové kontrasty, ktoré sú prezentované na profesionálnej umeleckej úrovni v pestrej ponuke koncertných programov.

Jan Čižmář je všestranný umelec zaoberajúci sa hrou na historické nástroje. Po ukončení štúdia hry na gitaru a hudobnej vedy v rodnom Brne odišiel do Londýna študovať klasickú gitaru na Royal College of Music. Hre na citaru sa začal intenzívne venovať v triede Jakoba Lindberga. V štúdiu historických flautových nástrojov pokračoval v Holandsku na Royal Conservatoire v Haagu (Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross, Christina Pluhar) a navštevoval majstrovské kurzy (Hopkinson Smith, Yasonuri Immamura, Evangelina Mascardi).
Jan Čižmář vystupuje pravidelne na koncertoch a v operných produkciách v Európe, Ázii a USA so súbormi ako napr. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Collegium 1704 či Capella Cracoviensis s dirigentmi ako Frans Brϋggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet-Séguin alebo Christina Pluhar. Podieľal sa na rade štúdiových aj live nahrávok (CD, DVD, rozhlas, TV). Jan Čižmář vyučoval hru na citaru a príbuzné nástroje na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v poľských Katoviciach a na Akadémii starej hudby pri FF MU v Brne. V súčasnosti pôsobí na JAMU v Brne a na Konzervatóriu v Českých Budějoviciach. Pravidelne vyučuje ako hosťujúci pedagóg na ďalších vysokých školách, kurzoch a MasterClass v Európe i v zámorí.

Marta Kratochvílová študovala hru na flautu na Konzervatóriu v Pardubiciach a potom na JAMU v Brne. Ďalej sa špecializovala na barokovú a renesančnú priečnu flautu na Conservatoire National de Région de Strasbourg. Vo Francúzsku pôsobila v súboroch Le Parlement de Musique, Bohemia duo a Notabene. V rámci renesančných workshopov (Ferrara, Mníchov, Stuttgart, Bazilej) účinkovala s Consortom renesančných fláut zo Strasbourgu. Pravidelne koncertuje so sólovými aj komornými projektami a zúčastňuje sa prezentácií MasterClass po celej Európe. Súkromne vyučuje hru a dobovú interpretáciu na barokové a renesančné traverso. Je umeleckou vedúcou Consort renesančných priečnych fláut Tourdion.

Koncert sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Českej republiky.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zdarma.

Foto: Marek Jančúch