Koncert: Pro Arte Quintet

12.12.2022 / 19:00

Koncertnú šnúru Rosenfeldovho paláca uzavrie druhým vianočným koncertom dychové kvinteto Pro Arte Quintet. V ich podaní si budete môcť vypočuť výber vianočných piesní.

Emma BARČÁKOVÁ (priečna flauta)
pochádza z Trenčína, kde aj absolvovala základné umelecké vzdelanie. Je veľmi úspešnou a talentovanou poslucháčkou Žilinského konzervatória z flautovej triedy Mgr. art. Miroslava Hanáčka, ArtD. Aktuálne sa pripravuje na svoj maturitný koncert. Je aktívnou členkou komorného zoskupenia AdHoc Orchestra, prvou flautistkou Summer Wind Orchestra a vyhľadávanou komornou hráčkou. Svoje vzdelanie naďalej rozvíja účasťou na odborných seminároch, workshopoch a medzinárodných interpretačných kurzoch u popredných flautistov (Ivica Gabrišová, Urszula Janik, Robert Winn). Medzi jej doterajšie úspechy patrí 2. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií (2020). Zúčastnila sa medzinárodných súťaží ako je Flautiáda (2022), Miedzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2022.

Mário ŠEBEŇ (hoboj)
získal základné umelecké vzdelanie v hre na zobcovú flautu na ZUŠ Nová Dubnica, odkiaľ aj pochádza. Hru na hoboji absolvoval v triede Mgr. art. Milady Hriankovej na Konzervatóriu v Žiline (2006-2012). V štúdiu pokračoval v rokoch 2012-2016 na VŠMU v Bratislave v hobojovej triede Petra Kosorína. Na súťaži študentov slovenských konzervatórií v roku 2010 v Košiciach získal 1. cenu a cenu hudobného fondu za Sonatínu pre hoboj a klavír Pavla Kršku. V roku 2012 získal na tej istej súťaži v Žiline opäť 1. miesto a ako absolútny víťaz vystúpil v rámci 22. Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia. V rokoch 2013-2022 bol členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR), v januári 2022 sa stal 1. hobojistom Štátneho komorného orchestra. Je členom komorného zoskupenia AdHoc Orchestra.

Anna BREZÁNIOVÁ (klarinet)
pochádza z Rajca. Počas štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (2008-2013), v odbore aplikovaná matematika, pokračovala na Žilinskom konzervatóriu (2010-2016), kde sa zdokonaľovala v hre na klarinete pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavla Šeligu. V štúdiu pokračovala na FMU Akadémii umení v Banskej Bystrici u popredného slovenského klarinetistu doc. Ronalda Šebestu, ArtD. (2017-2022). Je spoluzakladateľkou a umeleckou vedúcou komorného zoskupenia AdHoc Orchestra (2010), pre ktoré vytvára originálne aranžmány a koncertuje s ním pravidelne na Slovensku. Svoje hudobné aktivity neustále rozvíja v rôznych komorných formáciách a hudobných projektoch. Je členkou Mestského komorného orchestra Kysucké Nové Mesto, Summer Wind Orchestra. V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na ZUŠ Ferka Špániho (2013) a na Konzervatóriu v Žiline (2017).

Nazar SPAS (lesný roh)
sa narodil v Ľvove na Ukrajine. Hru na lesnom rohu vyštudoval na Ukrajinskej národnej hudobnej akadémii Petra Iľjiča Čajkovského v Kyjeve, ktorú ukončil v roku 2016. Už počas svojich štúdii pôsobil sólisticky, no predovšetkým ako orchestrálny hráč. V rokoch 2009-2010 bol členom Filharmonického orchestra v Ternopile, v rokoch 2012-2015 členom Mestského akademického divadla, opery a baletu pre deti a mládež v Kyjeve, 2015-2017 členom Prezidentského orchestra Ukrajiny v Kyjeve a v rokoch 2017-2019 sa stal prvým hornistom vo filharmonickom orchestri v Ľvove (INSO Lviv Philharmonic Orchestra). Od roku 2020 je na poste 1. hornistu Štátneho komorného orchestra Žilina.

Marek SCHROM (fagot)
pochádza z Lehoty pod Vtáčnikom. Základné umelecké vzdelanie nadobudol v ZUŠ Bojnice. Je úspešným absolventom Žilinského konzervatória v hre na fagot z triedy Mgr. art. Milana Oravca, ArtD. (2022). Aktuálne je poslucháčom 1. ročníka v hre na fagot na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je členom akademického orchestra Camerata Novisoliensis v Banskej Bystrici, aktívnym členom komorného zoskupenia AdHoc Orchestra, členom rôznych dychových formácií ako je Summer Wind Orchestra. Medzi jeho doteraz najväčšie úspechy patrí ocenenie súťaže študentov slovenských konzervatórií. Od septembra 2022 pôsobí aj pedagogicky na ZUŠ Ferka Špániho.

Zahrajú skladby ako:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarovná flauta, K. 620 – Overture

2. Georges Bizet: Carmen Suite for Quintett
3. Antonín Dvořák: Das Mädchen und das Gras z piesňového cyklu
4. Edvard Grieg: Peer Gynt – Suite Nr. 1, op. 46

5. August Klughardt: Quintett, op. 79 – Allegro vivace

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác