Sandonoriko / Martin Geišberg a Daniel Špiner

19.09.2017 o 19:00

SANDONORIKO je autorským projektom Martina Geišberga (spev, gitara, flauty, looper) a Daniela Špinera (piano, akordeon, spev, perkusie). Texty sú magicko realistické a hudba poetická, občas premiešaná básňami, nebrániaca sa ani experimentu. Tento projekt trvá tri roky a na koncerte v Rosenfeldovom paláci zaznejú skladby z novému albumu “V jabloňovom kraji“.

Martin Geišberg je publiku známy svojou hudobnou tvorbou, no taktiež ako dramaturg, režisér a aj autor divadelnej hudby. Po 12 rokoch aktívneho pôsobenia na koncertnej scéne vydáva prvý pesničkový album “V jabloňovom kraji“.

Klavirista a skladateľ Daniel Špiner aktívne spolupracuje s viacerými slovenskými autormi a umelcami ako napr. Katarína Koščová, Teatro Tatro, Andrej Šeban a inými.

Cesty oboch sa prepojili pri výročí Nežnej revolúcie, keď Martin Geišberg v Národnom divadle vystupoval sám s gitarou a Daniel Špiner doprevádzal Katarínu Koščovú na klavíri. Vtedy začala ich spolupráca, ktorá vyústila do projektu Sandonoriko.

Kapacita sály je obmedzená na 80 miest, odporúčame si preto rezervovať miesta vopred (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zdarma.

 

Foto: Marek Jančúch