Skladateľský koncert

19.11.2019 / 17:00

Koncert orientovaný na skladby inšpirované klasickou, ale aj populárnou hudbou. Kedže je koncert zameraný predovšetkým na diela skladateľov žijúcich alebo pôsobiacich v Žiline, svoje diela predstavia študenti skladby z Konzervatória Žilina či učitelia zo ZUŠ Ferka Špániho v Žiline.

Gitarovú tvorbu prostredníctvom vlastných skladieb odprezentuje Jaroslav Hell, gitarista, koncertný umelec a skladateľ, ktorý okrem sólovej hry pôsobí aj ako člen rôznych komorných zoskupení, AdHoc Orchestra, či ako učiteľ ZUŠ Ferka Špániho. K jeho najnovším úspechom v štúdiu skladby na Konzervatóriu Žilina patrí 1. cena za skladbu pre gitaru a akordeón na Skladateľskej súťaži o cenu Adama Plintoviča. Toto dielo si budete mať možnosť vypočuť v podaní skladateľa a akordeonistky Heleny Kvočkovej.
Vlastnú gitarovú tvorbu uvedie aj ďalší učiteľ ZUŠ F. Špániho Peter Priečinský.

Orchestrálnu tvorbu Anny Brezániovej zahrá orchester ZUŠ Ferka Špániho. Anna Brezániová je klarinetistka, ktorá okrem pedagogickej činnosti na Konzervatóriu Žilina a ZUŠ Ferka Špániho pôsobí ako členka rôznych dychových formácii či ako umelecká vedúca AdHoc Orchestra. Vo svojich dielach čerpá okrem iného z ľudovej hudby či jazzu. Jej tvorba pre dychové nástroje a klavír odznie v podaní autorky, Adama Holáša a Jozefa Glucha.
Klavírnu tvorbu Gabriely Moresovej budú interpretovať jej žiaci zo ZUŠ Ferka Špániho. Skladby rôznej náročnosti sú určené pre žiakov ZUŠ, aj pre všetkých, ktorí radi hrajú na klavíri.

Vlastnú klavírnu tvorbu predstaví taktiež Dominika Dorincová, študentka hry na klavíri a skladby na Konzervatóriu Žilina. Na jeseň 2018 bola vybraná na účasť v projekte „Revolution music lab“- akadémii pre mladých skladateľov v talianskom meste Cava de Tirreni pod vedením talianskych skladateľov- Marco Volino a Ernesto Tortorella. 16. decembra 2018 mala česť otvoriť koncert Marca Volina v Cava de Tirreni (Taliansko), kde prezentovala 4 svoje vlastné skladby. 21. júna 2019 sa stala víťazkou súťaže Mladý talent Považskej Bystrice v kategórii hudobno-tanečné umenie.

Flautová tvorba odznie v podaní Adama Holáša, študenta hry na flautu a skladby na Konzervatóriu Žilina.

Vstupné zadarmo.

Foto: Marek Jančúch