Sperger Duo

27.04.2023 / 19:00

Hudobníci nás na koncerte prevedú dielami virtuóznymi aj poetickými pre sólový kontrabas s klavírom. Ide všetko o českých autorov, ktorých má spájať myšlienka holdu 140. výročiu narodenie Václava Talicha, významného českého dirigenta, ktorý bol prvým dirigentom Slovenskej filharmónie počas prvých troch sezón po jej vzniku.

Program je zostavený z virtuóznych, fantazijných a poetických kusov pre kontrabas a klavír, ktoré predstavujú vrúcne, farebné a majstrovské polohy kontrabasu. Autori boli okrem Dvořáka všetko kontrabasisti, Míšek, Geissel aj Kuchynka boli odchovancami Pražského konzervatória a šírili slávu českej hudby doma i v zahraničí.
Dvořákova Sonatína je transkripciou pôvodne husľovej skladby, ktorú Dvořák venoval svojim deťom, v kontrabasovej transkripcii, kde kontrabas hrá celý čas v husľovej polohe znenia.
Hipmanova suita bola venovaná slávnemu českému kontrabasistovi, dlhoročnému pedagógovi AMU a prvému kontrabasistovi Českej filharmónie Františkovi Poštovi, predstavuje tri dejové obrazy – prechádzku letným popoludním v slnečnej krajine, atmosféru zrúcaniny starého hradu s nočnou atmosférou a pôvabným ústredným romantickým intermezzom a tanečný výjav furiantu.
Hudobná reč diel je veľmi pôvabná, s úprimným a komunikatívnym hudobným obsahom, prírodné inšpirácie sa stretávajú romantizujúcou hudobnou poetikou a virtuozitou.

Xénia a Filip Jaro pôsobia ako koncertné duo od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu Sperger Duo. S hudobnou ideou objavovania a spoločného súznenia oživujú diela zabudnutých kontrabasových virtuózov a slovenský i svetový komorný repertoár.
Osobitnú pozornosť venujú tradícii domáceho repertoáru (Rajter, Frešo, Kupkovič, Suchoň), dielu J. M. Spergera a uvádzaniu skladieb českých kontrabasových virtuózov 19. storočia (Míšek, Láska, Storch, Simandl, Kuchynka).
Sú členmi medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft.
Ako zakladatelia OZ Komorní sólisti J. M. Spergera iniciovali festival Bratislavské dni J. M. Spergera.

Vstup: 4,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác