Spevácky zbor Máj mesta Žiliny

08.12.2022 / 19:00

Prvý z vianočných koncertov Rosenfeldovho paláca sa bude niesť v znamení svetskej a sakrálnej hudby v podaní Speváckeho zboru Máj mesta Žiliny pod dirigentským vedením Anastázie Orolínovej.

Zbor bol založený v roku 1984 pod hlavičkou Občianskeho výboru na Hlinách VI v Žiline. Zbor založil Cyril Poljak. Za dva roky od svojho vzniku získal zbor diplom na Súťaži miešaných zborov v Banskej Bystrici za III. Pásmo. Po tomto úspechu bol zbor uvedený pod PKO Žilina pod názvom Spevácky zbor Máj, ktorý nesie až dodnes. Počas svojho pôsobenia bol zbor ocenený u nás i v zahraničí.

Rok 1989 – 1. miesto na Prehliadke miešaných zborov v Martine
Rok 1991 – 1. pásmo na Trnavských zborových dňoch
Rok 2001 – strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži v Námestove.

Od roku 1997 je zriaďovateľom zboru Máj Mestský úrad v Žiline a doteraz účinkuje pod hlavičkou Spevácky zbor Máj mesta Žiliny.

Od svojho vzniku mal zbor štyroch dirigentov. V súčasnosti vedie zbor Anastázia Orolínová, Dis. Art., korepetítor Eva Sršňová.

Rozsiahly repertoár zboru tvoria skladby svetské, cirkevné, a ľudové od domácich a zahraničných autorov, čo im umožnilo účasť na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí – Adventné spevy Praha v roku 2009, ďalej koncerty v Poľsku, Rakúsku a Chorvátsku, Staromestské slávnosti v Žiline, Festival seniorov v roku 2015, Veľkonočný koncert v Katedrále najsvätejšej Trojice v tom istom roku.

Slávnostný koncert k 30. výročiu vzniku zboru sa konal v roku 2014 v Evanjelickom kostole v Žiline, v roku 2016 a 2017 účasť na koncerte Integrácia seniorov v Aréne Poprad. V súčasnosti sú ich možnosti čiastočne obmedzené vzhľadom na vekový priemer ich členov, ale majú možnosť sa situácii prispôsobiť a zatiaľ sa im to darí.

Zaznejú skladby:

1. Eugen Suchoň, Aká si mi krásna
2. Albert Schweitzer, Sancta Maria
3. Giuseppe de Marzi, Signore delle Cime
4. Georg Friedrich Händel , Canticorum Iubilo
5. Taras Hryhorovič Ševčenko, Pieseň o Dnepri
6. Daniel Friderici, Traja priatelia
7. Franz Schubert, Lipa
8. Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum Corpus
9. William Boyce, Alleluia – kanon
10. Thomas Aquinas, Panis Angelicus
11. Plesajte všetci ľudia – Koleda
12. Angelus Pastoribus – Vianočná pieseň
13. Narodzil še nam – Vianočná koleda zo Zemplína
14. Adeste Fideles – Vianočný gregoriánsky hymnus
15. Georg Friedrich Händel, Air
16. Mikuláš Schneider Trnavský, Bože, čos ráčilVstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác