Zobcová flauta v hudbe baroka / Ajna Marosz a Klára Valentovičová

24.06.2021 / 19:00

Tento koncert je venovaný jednému z najpopulárnejších hudobných nástrojov baroka a skladbám, ktoré preň boli v tomto období napísané.
Otvorí ho ranobaroková Aria sopra la Bergamasca talianskeho skladateľa Marca Ucceliniho.
Jadro koncertu bude patriť tvorbe benátskej superstar vrcholného baroka – Antoniovi Vivaldimu a jeho koncertom pre zobcovú flautu, ktoré sú oslavou virtuozity a svojskej náladovosti.
Zaznejú dva sólové koncerty v kontrastných tóninách C-Dur a c-mol, a koncert pre dve flauty, v ktorom sólistky spoja a zároveň zmerajú svoje sily. V závere zaznie Triová sonáta C-Dur od Georga Philippa Telemanna, ktorá je venovaná ženským mýtickým hrdinkám.Ajna Marosz a Klára Valentovičová sú hráčky na zobcovú flautu, ktoré napriek svojmu nízkemu veku menia povedomie o technických a výrazových možnostiach tohoto nástroja. Sú víťazkami mnohých domácich i zahraničných súťaží, Ajna Marosz sa víťazstvom presadila na súťaži ORDA v Amsterdame a vyhrala i v televíznej show Virtuosos talent show. Sú žiačkami ZUŠ L.Árvaya z triedy Pavla Stillera.Na koncerte im budú asistovať dvaja pedagógovia tejto ZUŠ, Zuzana Srogončíková Melicharová klávesovým sprievodom a fagotistka Diana Čornaková.
Sprevádzajú : Adventure Strings – Slavomír Glos a Ivo Remenec (husle), Roman Rusnák (viola), Klaudia Remencová (violončelo).
Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).
Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.
Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Preukázanie sa testom už nie je potrebné.
Tešíme sa na Vás!

Foto: Marek Jančúch