Zobkáčik v Rosenfeldovom paláci

29.04.2019 / 18:00

Na koncerte sa predstavia žiačky ZUŠ L.Árvaya z triedy pedagóga Pavla Stillera, ktoré už majú dlhšie skúsenosti s verejným vystupovaním nielen na celoslovenských súťažiach, ale i v architektonicky významných a akusticky zaujímavých priestoroch, ktoré Žilina ponúka: v Novej synagóge či Sirotárskom kostole. Zaznie hudba vrcholného baroka od autorov Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldoho i skladby vzniklé v dvadsiatom storočí z pera Jacquesa Iberta a Jana Nováka zaznejú v podaní Kláry Valentovičovej, Ajny Marosz, Elišky a Šárky Štefancovej a Lucie Ševčíkovej. Za klavírnej spolupráce Zuzany Srogončíkovej Melicharovej.