Koncert: Zobkáčik v Rosenfeldovom paláci

19.11.2018 o 19:00

Na koncerte sa predstavia žiačky z triedy pedagóga Pavla Stillera, ktoré už majú dlhšie skúsenosti s verejným vystupovaním nielen na celoslovenských súťažiach, ale i v architektonicky významných a akusticky zaujímavých priestoroch, ktoré Žilina ponúka: v Novej synagóge či Sirotárskom kostole.
Dve sonáty z obdobia vrcholného baroka od autorov Georga Philippa Telemanna a Johanna Adolpha Haaseho a skladby vzniknuvšie v 20. storočí z pera Sergeja Prokofieva, husľového virtuóza Fritza Kreislera, Gordona Jacoba a Jana Nováka zaznejú v podaní Kláry Valentovičovej, Ajny Marosz, Elišky Štefancovej a Lucie Ševčíkovej s klavírnym sprievodom Jany Fajerovej.“

Vstup zdarma