Zobkáčik v Rosenfeldovom paláci_Online

09.02.2021 / 19:00

Vystúpenie členiek súboru zobcových fláut Zobkáčik v Rosenfeldovom paláci, či už sólovo alebo v komorných zoskupeniach, sa za posledné roky stalo tradíciou.
Minulý rok bol napriek okolnostiam pre žiačky ZUŠ L. Árvaya z triedy Pavla Stillera úspešný – Ajna Marosz najskôr zvíťazila v hudobnej súťaži Virtuosos talent show, a na samom konci roka zvíťazila i na onlineových súťažiach Lams Matera Awards a International Moscow Music Competition, pričom na druhej súťaži bodovala i Klára Valenovičová získaním druhého miesta. Napokon, všetky tri slečny, ktoré na koncerte vystúpia, majú zárezy zo slovenských súťaží v Nižnej a v Nových zámkov či v Nitre.
Program koncertu bude mať svoje ťažisko v hudbe baroka. Sonátu C-Dur BWV 1033 od Johanna Sebastiana Bacha zahrá Klára Valentovičová, vo Vivaldiho koncerte pre dve flauty, taktiež C-Dur, spoja svoje sily Ajna Marosz s Klárou Valentovičovou. Pokračovať sa bude Koncertom RV443 Antonia Vivaldiho, ktorý prednesie Lucia Ševčíková a tento barokový blok uzavrie Ajna Marosz Sonátou c-moll od Sig.Detriho. Celý koncert uzavrie cyklus Marsyas od Jana Nováka, moravského autora, ktorého sté výročie narodenia v tomto roku chceme touto produkciu pripomenúť. Sólový part prednesie Ajna Marosz. Na klávesových nástrojoch sprevádza Zuzana Srogončíková Melicharová.Vysielanie sa uskutoční v utorok, 9. februára o 19:00 na webe Rosenfeldovho paláca, alebo na našej FB stránke.
Budeme sa tešiť na Vašu online účasť.