Krst knihy: Môj príbeh fotografie (Vlado Bača)

22.11.2018 o 17:00 

Vlado Bača vo svojej autorskej monografii Môj príbeh fotografie publikuje výber z projektov – tém, ktorým sa intenzívne venoval počas svojho skoro 50 – ročného tvorivého obdobia akými sú fotografie portrétu, aktu, reportážne dokumenty zo Slovenska a veľkomiest New Yorku a Paríža.
V neposlednom rade významnú časť fotografií tvoria intímne krajiny Toskánska, Bretónska a západných častí USA. Okrem fotografií sú v monografii publikované názory teoretikov fotografického umenia, ktorí o autorovej tvorbe v minulosti niečo napísali, ako aj príbehy k viacerým fotografiám, aby ľudia mohli lepšie spoznať tvorivé cesty umelca – fotografa, jeho úspechy ale aj omyly.

Vydaním monografie žilinského fotografa Vlada Baču, nositeľa prestížneho európskeho titulu QEP, sa autor predstavuje verejnosti v široko – spektrálnom rozsahu svojej tvorby na 216 tlačených stranách s vyše 200 fotografiami, ktoré vytvoril za takmer 50 rokov, medzi ktorými sú mnohé fotografie ocenené aj v zahraničí.

 

Foto: Marek Jančúch