Letná tvorivá dielňa pre deti: Da Vinci / Apropriácia

29.07.2019 / 14:00 - 16:00

Voľné narábanie a pretváranie Da Vinciho umeleckých diel.

Apropriácia, ako ju chápeme na začiatku 21. storočia, je výtvarná stratégia spochybňujúca koncept jedinečného, unikátneho umeleckého diela. Je v podstate citovaním diela v celom jeho rozsahu. Jej základom je privlastňovanie si už existujúcich obrazov zo sveta médií, reklamy a umeni.

Deti budú môcť pretvoriť, dotvoriť, či úplne pregumovať slávne diela majstra Da Vinciho.
Čo môže byť radostnejšie než namaľovať fúzy Mone Lise alebo dokresliť Dáme s hranostajom mobilný telefón?

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Foto: zdroj internet

 

Foto: Marek Jančúch