Letná tvorivá dielňa pre deti: Da Vinci / Vynálezy I.

15.07.2019 / 14:00 - 16:00

Da Vinciho lietajúce stroje v papierovej podobe.

To, že majstra Leonarda fascinovalo lietanie, je jasné podľa množstva nákresov a štúdií, ktoré tejto problematike venoval a ktoré vznikali priebežne vo viacerých obdobiach jeho tvorivej činnosti. Jeho kódex O lete vtákov je dokonca jedným z mála rukopisov, ktorý je takmer celý venovaný iba tejto jednej téme. Leonardo dlho študoval mechanické krídla, spočiatku ho však k tomu viedol iba záujem divadelníkov o vierohodné a atraktívne kulisy a rôzne scénické zariadenia na dokreslenie atmosféry v divadle. Až v neskoršom období začal Leonardo uvažovať o skutočnom lietaní, pričom sa vo svojich návrhoch snažil skombinovať dynamický potenciál ľudského tela s imitáciou prirodzeného letu vtákov.

S deťmi sa zahráme na vynálezcov a konštruktérov, pokúsime sa vymodelovať lietajúci stroj pripomínajúci netopiera.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).

 

Foto: Dominika Stránska, Erika Martvoňová, Simona Domanická